ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

By 11/08/2022 No Comments

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือเหตุเฝ้าระวังเหตุไม่พึงประสงค์