ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/65 ออนไลน์

By 27/08/2022 No Comments

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวายเรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในเขตพื้นที่อุเทนถวาย ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย และนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ยกพวกตีกัน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณศูนย์การค้าห้างมาบุญครอง และลานกีฬาหน้าอาคารนิมิบุตร สนามศุภชลาศัย นั้น เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และเป็นการป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างสถาบันฯ อาศัยอำนาจตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่ ๑๑๓๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่องมอบหน้าที่และอำนาจให้ผู้บริหารกำกับการ บริหาร สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี จึงให้คณาจารย์จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ๑๐๐% แก่นักศึกษาทุกระดับและทุกชั้นปี ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ และไม่อนุญาตให้นักศึกษา เข้ามาภายในเขตพื้นที่อุเทนถวายโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะดำเนินการตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัยฯ ต่อไปทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร)คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์