คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

225 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

โทร 022527029
สำนักงานคณบดี ต่อ 54
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ต่อ 57
ฝ่ายกิจการนักศึกษา ต่อ 62
งานทะเบียน ต่อ 16
งานการเงิน ต่อ 62
ประชาสัมพันธ์ ต่อ 11, 22