คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวาย

225 ถ.พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ Line Official / Facebook
เขตพื้นที่อุเทนถวาย/ประชาสัมพันธ์ 022527029 https://www.facebook.com/PRUthenthawai
สำนักงานคณบดี https://lin.ee/PMhbxIq
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 0659246404 https://lin.ee/3yCYXQs
ฝ่ายกิจการนักศึกษา https://lin.ee/ctz4pj5
งานทะเบียนอุเทนถวาย 022522736 https://lin.ee/i6lgmwA
งานการเงินอุเทนถวาย 022526152 https://lin.ee/XXP7vIc
งาน กยศ. เขตพื้นที่อุเทนถวาย https://lin.ee/JdgZIqe
ศูนย์นวัติกรรมการ https://lin.ee/Ur0fPYM