ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับ

By 19/06/2020 No Comments

กับ ดร.วันโชค เครือหงษ์ และ อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วิทยาเขตอุเทนถวาย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ดร.วันโชค เครือหงษ์

อ.ทองพูล ทาสีเพชร