ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลเข้าร่วมประกวดในงาน สถาปนิก 65 จากผลงานนักศึกษา

By 05/09/2022 No Comments

#ขอแสดงความยินดีและชื่นชม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ส่งผลงานของนักศึกษาในสาขา เข้าร่วมประกวดในงาน “สถาปนิก’65 แตกต่างอย่างกลมกลืน : SPACE FOR ALL” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดยกรรมาธิการสถาปนิกบูรพา สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยผลงานของนายอาทร จามะรีย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ชื่อผลงาน “Pattaya Ecotourism Center” ได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ2คณะฯ ของแสดงความชื่นชมและยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา มา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก รองศาสตราจารย์พรจิต พีระพัฒนกุล