เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฆณการ ภัณณิพงส์ รองอธิการบดี
นำนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย ที่เรียนในวิชาการจัดการทางการเงินและเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ศึกษาดูงาน ณ โครงการริเวอร์เดล มารีน่า โดยมีคุณ กนกพร มรรคอมร กรรมการผู้จัดการใหญ่สายการเงินและบริหาร ให้เกียรติต้อนรับและให้ความรู้ในการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่ การดูงานในครั้งนี้เป็นการเพิ่มประสบการณ์ที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ให้กับนักศึกษา เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งสอดรับกับหลักสูตรที่คณะฯ เปิดสอน ส่งผลให้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการศึกษา การทำธุรกิจ หรือการพัฒนากิจการของตนได้

คณะฯ ขอกราบขอบพระคุณ คุณกนกพร มรรคอมร คุณอภิมงคล กิจวัตร์ และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า ในความอนุเคราะห์ครั้งนี้เป็นอย่างสูง

โครงการริเวอร์เดล มารีน่า เป็นท่าเรือระดับ A-Class แห่งแรกในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป้าหมาย ของโครงการ คือ เปิดกว้างและเพิ่มการรับรู้สำหรับนักเล่นเรือในเขตกรุงเทพฯ ท่าเรือ Riverdale Marina เป็นส่วนหนึ่งของ Riverdale District เมกาโปรเจค ซึ่งเป็นแหล่งรวมไลฟสไตล์ครบวงจรของ MBK GROUP ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 1,600 ไร่ ในจังหวัดปทุมธานี โครงการครบครันไปด้วยโครงการที่อยู่อาศัยหลากหลาย, สนามกอล์ฟระดับสากล 2 สนาม, โรงแรม, ศูนย์สุขภาพ, คอมมูนิตี้มอลล์ และออฟฟิศ สเปซ