ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกทักษะปฎิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม Speacial Talk

By 04/08/2022 No Comments

#โครงการฝึกทักษะปฎิบัติวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม จัดโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
Speacial Talk: โปรแกรมเพื่อใช้ในการนำเสนอจำลองภาพเสมือนจริงในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.-17.00 น.
ติดต่อสอบถามได้ที่ 089-1265637