ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเพื่อหารือ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท ออสซี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด

By 16/11/2022 No Comments

ในเมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมกับ นายสุริยะญ์ อัครธนชยพัทธ์ กรรมการบริหาร บริษัท ออสซี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด ประชุมเพื่อหารือ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก กับ บริษัท ออสซี่ คอนสตรัคชั่น จำกัด ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร 5 ชั้น 1 ประเด็นการหารือ ได้แก่

  1. การจัดอบรมผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง การกู้เงินลงทุนจากธนาคารต่างๆ ในยุคโควิด
  2. การจัดอบรมผู้ประกอบการใหม่ นศ. ปัจจุบัน ศิษย์เก่า ตลอดจนการจดทะเบียนต่างๆ
  3. การตั้งศูนย์ทดสอบฝีมือแรงงานเพื่อส่งแรงงานไปยุโรป
  4. การจัดฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้นด้านอสังหาริมทรัพย์