วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 8.30 – 17.00 น.
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 10 (MCM 10) คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย
จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีไลดาร์ (LiDAR) ในงานสำรวจขึ้น ณ ห้องศรีนครินทร์ 2 โรงแรมดุสิตปริ้นเซส ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านการใช้ LiDAR (Light Detection and Ranging) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสำรวจภูมิประเทศแบบใหม่ กำลังเป็นที่นิยม นำมาใช้ในงานสำรวจ ทำแผนที่ เนื่องจากสามารถสร้างข้อมูลแบบ 3 มิติที่มีความละเอียดสูงได้ LiDAR สามารถสำรวจได้ทั้งในระบบพื้นที่ราบ (Ground LiDAR) และทางอากาศ เช่น อากาศยานไร้คนขับ (UAV) เครื่องบิน ทำให้ LiDAR เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการสำรวจพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ และสามารถนำมาใช้พัฒนากับหน่วยงานที่ต้องการผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ นอกจากนี้โครงการนี้ยังเป็นการเสริมทักษะการจัดสัมมนาทางวิชาการให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและนำไปใช้ในการพัฒนางานต่อไป
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษฎา อนันตกาลต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและบรรยายร่วมกับ Mr.Chen Min ผู้เชี่ยวชาญด้าน MMS (Mobile Mapping System) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยี LiDAR ทั้งทางด้าเทคนิค การประยุกต์ใช้ และประโยชน์ของ เทคโนโลยี LiDAR และในช่วงบ่าย เป็นการสาธิตการเก็บข้อมูลการสำรวจภูมิประเทศ และอาคารรอบๆ บริเวณสถานที่อบรม
———–
ขอขอบคุณภาพจากคณะผู้จัดโครงการอบรม (นักศึกษา MCM 10)