วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร. สุรัติ เส็มหมัด อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย ในโอกาสที่ได้รับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (Thailand Toray Science Foundation: TTSF) เพื่อทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาดินเหนียวสังเคราะห์ด้วยโพลีเมอร์ผสมวัสดุพื้นผิวสูงจากไบโอชาร์เพื่อใช้เป็นแผ่นกันซึมและชะลอการปนเปื้อนของสารเคมี (Development of geosynthetic clay liner using polymer and biochar-based high surface materials to preventing water infiltration and retarding chemical contamination) ซึ่งมูลนิธิได้จัดพิธีมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 30 พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

https://www.facebook.com/PRUthenthawai/posts/pfbid0tGBPzM6eLv9gN3R6VmQmVq9LT5kQydqudT2Nz3gSPbRdfbXKvt92sooPjCDLD6VWl