ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิธร สรรพ่อค้า อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพื้นที่อุเทนถวาย ในโอกาสที่ได้รับรางวัล ระดับดี จากผลงาน “การผลิตเตาเผาถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร” ในงาน Appropriate Technology Matching Day 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม CONVENTION CENTER โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

https://www.facebook.com/PRUthenthawai/posts/pfbid02GYF9x7NFtKbLLVKeRzGBGnWufWNTKifMQg6iegux3sWgaxszrzgRJ7EVsim26hbZl